Istota kredytu deweloperskiego

Kiedy potrzebne są pieniądze na zaplanowane inwestycje na rynku nieruchomości, można skorzystać ze specjalnego kredytu deweloperskiego.

Kredyt deweloperski - co to jest?

Kredyt deweloperski jest kredytem celowym. Oznacza to, że skorzystać z niego mogą tylko firmy o określonym profilu i dla bliżej określonego celu. Dla kredytów deweloperskich tym celem jest budowanie nowych nieruchomości na sprzedaż lub pod wynajem. Można uzyskać pieniądze na nieruchomości mieszkaniowe, jak również na różnego rodzaju nieruchomości komercyjne. Pieniądze mogą finansować cały projekt budowy nieruchomości, jej zakup, adaptację lub remont, który będzie przygotowaniem do sprzedaży całości lub jej części.

Kredyt deweloperski może ponadto mieć formę swoistego kredytu konsolidacyjnego, kiedy zostanie wykorzystany na kontynuowanie obecnej działalności deweloperskiej i spłatę poprzednich zobowiązań z podobnych kredytów. W ramach takiego finansowania można realizować inwestycje w osiedla mieszkaniowe i domu jednorodzinne, powierzchni komercyjne oraz mieszane. O pieniądze może starać się spółka celowa, ale nie jest to wymóg konieczny.

Kredyt deweloperski -  co pokryje?

Nie ma możliwości realizowania całej inwestycji tylko z kredytu deweloperskiego. Typowy maksymalny udział finansowania zewnętrznego to 80%. Reszta musi być wkładem własnym inwestora, co może na przykład mieć postać działki budowlanej czy wydatków na fazę projektową realizacji. Wlicza się w to także m.in. koszty związane z uzbrojeniem terenu. Każdy kredyt jest rozliczany w dwóch etapach: budowy i sprzedaży. Etap budowy nieruchomości trwa do 3 lat, a czas przewidziany na sprzedaż nieruchomości to 1-3 lata.

Trzeba wiedzieć, że kredyt deweloperski nie jest typowym kredytem inwestycyjnym i banki podchodzą do niego w sposób zindywidualizowany. Ogromne znaczenie ma tu lokalizacja i to od jej oceny zależy zazwyczaj udzielenie kredytu. Nie należy kupować terenu przed porozumieniem się z bankiem.

Bank będzie analizował wszystkie aspekty związane z szansami powodzenia inwestycji, więc także na przykład dopasowanie propozycji do warunków rynkowych. Wiele firm stara się o dofinansowanie i nie wszystkie dostają pieniądze.

Warunkami formalnymi uzyskania pieniędzy na projekt odnośnie nieruchomości jest działanie firmy co najmniej od roku oraz brak negatywnej historii kredytowej potwierdzone przez Biuro Informacji Kredytowej.

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz