Kredyt na start

Rozpoczęcie działalności gospodarczej zwykle związane jest z koniecznością uzyskania finansowania zewnętrznego dla swojego projektu. Może to być klasyczny kredyt inwestycyjny na sfinansowanie konkretnego elementu majątku nowej firmy, ale lepszym rozwiązaniem są zazwyczaj tak zwane kredyty na start w postaci kredytu ratalnego lub linii kredytowej w rachunku bieżącym firmy.

O taki rodzaj finansowania może ubiegać się każdy przedsiębiorca działający na rynku nie dłużej niż jeden rok, w co wlicza się także przedsiębiorców, którzy właśnie zarejestrowali się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i tak naprawdę jeszcze nie rozpoczęli swojej działalności gospodarczej.

Przeznaczenie pieniędzy i okres kredytowania

Pieniądze z zaciągniętego kredytu na start, w zależności od jego formy, mogą być przeznaczone na konkretną inwestycję, z czego potem trzeba się rozliczyć w banku, lub po prostu na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Taka forma umożliwia przedsiębiorcy skupienie się na prowadzeniu realnej działalności gospodarczej, a nie na ustawicznej inżynierii finansowej nastawionej na gromadzenie środków na działalność.

Typowy okres kredytowania kredytem na start to od 1 do 5 lat. Czas zależny jest w dużej mierze od wysokości pożyczki. Sumy do około 30.000 złotych można uzyskać bez zabezpieczenia, a posiadając zabezpieczenie hipoteczne można uzyskać nawet do 350.000 złotych. Wielkość uzyskanego kredytu zależy przede wszystkim od oceny gospodarczej firmy przez bank, czyli od prognozy jej przyszłych dochodów. Im większa prognoza, tym większy kredyt. Warto zaznaczyć, że koszty obsługi kredytu to koszty prowadzenia działalności gospodarczej, więc istnieje możliwość ich odliczenia od podstawy opodatkowania.

Wygodne rozpoczęcie działalności

Ideą kredytu na start jest ułatwienie przedsiębiorcy działalności. Jest on skonstruowany tak, by ograniczać do minimum niezbędne formalności i umożliwić przedsiębiorcy zajęcie się jego działalnością, a nie kwestiami finansowania firmy. Zwłaszcza kredyt w postaci linii kredytowej jest bardzo wygodny. Niewielkie są również wymagania wobec przedsiębiorców zainteresowanych tym produktem finansowym. Potrzebne jest jedynie zgłoszenie firmy do odpowiednich ewidencji, a od przedsiębiorcy wymaga się zaświadczenia z BIK.

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz